Rrjeti i Bashkëpunimit Transnacional

55 - Transnational Network

What the network is

Rrjeti i Bashkëpunimit Transnacional është një mjet për koordinimin dhe angazhimin e aktorëve më të rëndësishëm privatë, publik, rajonal, kombëtar ose ndërkombëtar për të promovuar zonat e ADRION 5 SENSES të cilat karakterizohen nga vlera e tyre e veçantë historike, kulturore dhe natyrore

Rrjeti krijon një terren të frytshëm për dialog dhe partneritet midis partnerëve socialë, medias, shoqërisë civile etj. Për rajonin e Adriatikut.

Qëllimi i Rrjetit është të bashkëpunojë në mënyrë efektive, të konsultohet, të angazhohet dhe të promovojë ADRION 5 SENSES në mënyrë që të krijojë një përvojë turistike duke kënaqur të 5 shqisat.


Përzgjedhja e pjesëmarrësve në Rrjet u bë në mënyrë selektive në mënyrë që t’i shtohej vlera projektit ADRION 5 SENSES, rezultateve të tij dhe evolucionit të tij dhe zhvillimit të mëtejshëm të veprimeve. Për këtë arsye, anëtarët e rrjetit janë të ftuar të nënshkruajnë një Memorandum Mirëkuptimi që përcakton rregullat, detyrat dhe përgjegjësitë dhe në përgjithësi procedurat e rrjetit.

Kush merr pjesë në rrjet?

Rrjeti mund të mbështesë përfshirjen e aktorëve të ndryshëm publikë ose privatë, me një fokus të veçantë në ato në fushat e Turizmit, Kulturës, Transportit, Sportit, Mjedisit, Shoqërisë Civile etj.

Në mënyrë indikative, disa nga organet që mund të marrin pjesë janë Organizatat Kombëtare të Turizmit, Ministritë, Autoritetet Rajonale & Autoritetet Lokale siç janë Komunat
& Komunitetet, Institutet Akademike dhe Kërkimore, Institutet e Arsimit & Arsimit Profesional dhe Trajnimit, Shoqatat e shoqatave, Organizatat Tregtare dhe Industriale, Shoqatat Profesionale, Media dhe Media e Shtypit, Kooperativat Bujqësore, Muzetë, Bibliotekat, Grupet e Teatrit, Biznesi i Vallëzimit dhe Muzikës në Turizëm sektori (restorante, hotele, RBB, Ries kafe etj.) dhe kështu me radhë .

Bashkohu në rrjet

Nëse jeni të interesuar të bashkoheni në rrjet klikoni këtu.

Nëse jeni tashmë një pjesëmarrës i regjistruar në rrjetin e transaksioneve, ju lutemi identifikohuni për të marrë pjesë ose për të hyrë në bazën tonë të njohurive

Ju gjithashtu mund të shihni të gjithë anëtarët ekzistues të rrjetit.