Mreža transnacionalne saradnje

55 - Međunarodna Mreža Okus-Okus

Šta predstavlja mreža

Mreža transnacionalne saradnje predstavlja alat za koordinaciju i angažman najrelevantnijih privatnih, javnih, regionalnih, nacionalnih ili međunarodnih subjekata u promovisanju područja ADRION 5 SENSES koja karakterišu njihova specifična istoriska, kulturna i prirodna vrijednost.

Mreža stvara plodno tlo za dijalog i partnerstva između različitih društvenih partnera, medija, civilnog sektora itd. za jadransku regiju. Cilj mreže je efikasna saradnja, savjetovanje, zalaganje i promocija ADRION 5 SENSES kako bi se uživanjem u svih 5 čula stvorilo turističko iskustvo. Izbor učesnika u Mreži izvršen je selektivno kako bi se postigla dodatna vrijednost projekta ADRION 5 SENSES i njegovih rezultata, ko i osigurao budući razvoj akcija. Iz tog razloga, članovi mreže su pozvani da potpišu Memorandum o razumijevanju kojim se utvrđuju pravila, dužnosti i odgovornosti i opšte procedure mreže.

Ko učestvuje u mreži?

Mreža može da podrži uključivanje različitih javnih ili privatnih subjekata, sa posebnim naglaskom na one u oblasti turizma, kulture, saobraćaja, sporta, zaštite životne sredine, civilno društvo itd.

Indikativno je da su neka od tijela koja mogu učestvovati Nacionalne turističke organizacije, Ministarstva, regionalne i lokalne vlasti, kao što su Opštine
i zajednice, Akademske i istraživačke institucije, Instituti za obrazovanje i stručno obrazovanje i obuku, udruženja, komercijalne i industrijske organizacije, profesionalna udruženja, mediji, poljoprivredne zadruge, muzeji, biblioteke, pozorišne grupe, plesno i muzička grupe, subjekti koji posluju u oblasti turizma (restorani, hoteli, RBB, itd.) i tako dalje.

Pridruži se mreži

Ako ste zainteresovani za pridruživanje mreži, kliknite ovdje. Ako ste već registrovani učesnik ransnacionalne mreže, prijavite se da biste učestvovali ili pristupili našoj bazi znanja.

Takođe možete videti sve postojeće članove mreže.