Transnacionalna mreža saradnje

55 - Transnational Network

Kakva je ta mreža?

Transnacionalna mreža saradnje je alat za koordinaciju i uključivanje najrelevantnijih privatnih, javnih, regionalnih, nacionalnih i međunarodnih aktera u promociji područja ADRION 5 SENSES koja se odlikuju svojim posebnim istorijskim, kulturnim i prirodnim vrednostima. / Mreža kreira plodno tlo za dijalog i partnerstvo raznih aktera društvenog života, medija, udruženja i drugih u Jadransko-jonskom regionu.Cilj Mreže je da se kreira turističko iskustvo za sva čula putem efikasne saradnje, konsultacija i promocije brenda ADRION 5 SENSES. / Učesnici mreže su odabrani ciljano, kako bi se dodala vrednost projektu ADRION 5 SENSES i postignutim rezultatima i obezbedio dalji razvoj i planiranje narednih aktivnosti. Zato su članovi mređže pozvani da potpišu memorandum o razumevanju koji definiše pravila i odgovornosti i opšte procedure mreže.

Ko su učesnici mreže?

Mreža može da podrži priključivanje različitih aktera iz javnog, privatnog i civilnog sektora, s akcentom na one iz oblasti turizma, kulture, prevoza, sporta, ekologije i dr. 

Učesnici mogu biti na primer: nacionalna turistička organizacija, ministarstva, regionalna tela, gradovi i opštine, obrazovne ustanove, univerziteti i istraživački instituti, privredne komore, udruženja, mediji, zadruge, muzeji, biblioteke, pozorišta, plesni i muzički studiji, restorani, hoteli, i dr.

Pridružite se mreži

Ako želite da se pridružite, kliknite ovde

 Ako ste već registrovani ulogujte se za učešće ili pristup našoj bazi znanja 

Možete videti sve članove mreže