Διακρατικό Δίκτυο Συνεργασίας ADRION 5 SENSES

55 - Δίκτυο Συνεργασίας

Τί είναι το Δίκτυο;

Το Διακρατικό Δίκτυο Συνεργασίας είναι ένα εργαλείο για τον συντονισμό και την ενεργοποίηση φορέων του τουρισμού , σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, για την προώθηση των περιοχών του έργου ADRION 5 SENSES , οι οποίες έχουν ως κοινά χαρακτηριστικά την ιδιαίτερη ιστορική, πολιτιστική και φυσική αξία τους.


Το Διακρατικό Δίκτυο Συνεργασίας είναι ένας χώρος συνεργασίας, διαλόγου και συνεργειών μεταξύ κοινωνικών εταίρων, των ΜΜΕ, της κοινωνίας κτλ. για την περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου. Σκοπός του Δικτύου είναι να συμβουλεύει και να συνεργάζεται αποτελεσματικά, για την προώθηση της φιλοσοφίας του ADRION 5 SENSES, ώστε να δημιουργηθεί μία τουριστική εμπειρία η οποία θα ικανοποιεί και τις 5 αισθήσεις .

Η επιλογή των μελών του Δικτύου έχει γίνει με βάση την προστιθέμενη αξία που προσφέρουν στο έργο ADRION 5 SENSES, τα αποτελέσματα του και την περεταίρο εξέλιξη των δράσεων του. Για τον σκοπό αυτό, τα μέλη του Δικτύου καλούνται να υπογράψουν το σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας το οποίο περιλαμβάνει τους κανόνες, τα καθήκοντα και τις διαδικασίες του Δικτύου.

Ποιος μπορεί να συμμετέχει;

Το Δίκτυο μπορεί να υποστηρίξει τη συμμετοχή διαφόρων και πικοίλων φορέων του δημοσίου ή και του ιδιωτικού τομέα, με ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτούς που ανήκουν στους κλάδους του Τουρισμού, Πολιτισμού, Μεταφορών, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Κοινωνίας των πολιτών κλπ. Ενδεικτικά, κάποιοι από τους φορείς που δύνανται να συμμετέχουν είναι Εθνικοί Οργανισμοί Τουρισμού, Υπουργεία, Περιφερειακές Αρχές & τοπική αυτοδιοίκηση όπως Δήμοι & Κοινότητες, Ακαδημαϊκά & Ερευνητικά Ιδρύματα, Ινστιτούτα Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Ενώσεις Τουρισμού, Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, Επαγγελματικοί Σύλλογοι, Μέσα Ενημέρωσης & Τύπος, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Ομάδες Θεάτρου, Χορού και Μουσικής, Επιχειρησεις στον τομέα του Τουρισμού (Εστιατόρια, Ξενοδοχεία, RBB, Καφετέριες κλπ.) Και ούτω καθεξής

Εγγραφείτε στο δίκτυο

Μπορείτε να εγγραφείτε στο δίκτυό  εδώ. Εαν είστε ήδη μέλος του Διακρατικού Συνεργατικού Δικτύου και θέλετε να συμμετάσχετε στη συζήτηση ή να έχετε πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη συνδεθείτε εδώ. Εδώ μπορείτε να δείτε τα μέλη του Δικτύου.