Transnacionalna mreža suradnje

55 - Transnational Network

Što je mreža

Mreža transnacionalne suradnje alat je za koordinaciju i angažman najrelevantnijih privatnih, javnih, regionalnih, nacionalnih ili međunarodnih aktera za promicanje područja ADRION 5 SENSES koja se odlikuju osobitom povijesnom, kulturnom i prirodnom vrijednošću.

Mreža stvara plodno tlo za dijalog i partnerstvo između partnera, medija, civilnog društva itd. za jadransku regiju.
Cilj je mreže učinkovito surađivati, savjetovati se, obvezati se i promovirati ADRION 5 SENSES kako bi stvorio turističko iskustvo uživajući u svih 5 osjetila.

Odabir sudionika u Mreži izvršen je selektivno kako bi se dodala vrijednost projektu ADRION 5 SENSES, njegovim rezultatima te daljnjem razvoju aktivnosti. Iz tog razloga, članovi mreže pozivaju se da potpišu Memorandum o razumijevanju u kojem se utvrđuju pravila, dužnosti i odgovornosti te općenito postupci mreže.

Tko sudjeluje u mreži

Mreža podržava uključivanje različitih javnih ili privatnih aktera, s posebnim naglaskom na one iz područja turizma, kulture, prometa, sporta, okoliša, civilnog društva itd.

Indikativno je da su neka tijela koja mogu sudjelovati nacionalne turističke organizacije, ministarstva, regionalne vlasti i lokalne vlasti kao što su općine
i zajednice, akademski i istraživački instituti, zavodi za obrazovanje i stručno obrazovanje i osposobljavanje, udruge, trgovačke i industrijske organizacije, profesionalne udruge, mediji , poljoprivredne zadruge, muzeji, knjižnice, kazališne skupine, plesno i glazbeno skupine, poslovanja u turističkom sektoru (restorani, hoteli, RBB, brown fields itd.) i tako dalje.

Pridruži se mreži

Ako ste zainteresirani za pridruživanje mreži, kliknite ovdje.

Ako ste već registrirani sudionik na transakcijskoj mreži, prijavite se da biste mogli sudjelovati, ili pristupiti našoj bazi znanja

Možete vidjeti i sve postojeće članove mreže.